مهری ماهوتی
  • ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

مهری ماهوتی در 26 فروردين سال 1340در شهری آن سوی البرز هميشه سبز، بابل به دنيا آمد. كودكی خود را با سنجاقك‌ها و كبوترها و شمعدانی‌ها، در كوچه‌های دراز و باريكی كه يكی به ميعادگاه همكلاسی‌های دبستانی ثريا ختم می‌شد، يكی به كلاهدوزی پدر و آن يكی به خانه كوچك و ساده‌شان گذراند. خانه‌ای با سفال‌های محدب نارنجی كه چهار فصل سال باغچه‌ای پر از گل بنفشه‌های زيبا و انبوهی از ياس‌های معطر بر ديوارهايش می‌آويخت.
دوره راهنمايی و دبيرستان را در همان جلگه سرسبز گذراند و برای ادامه تحصيل به تهران آمد. اما برای او كه با اعداد و ارقام قهری پايان‌ناپذير داشت رشته بانكداری قابل تحمل نبود برای همين آن را رها كرد و پس از آن، آشنايی با اهل قلم انگيزه‌ای شد برای جدی گرفتن تلاش تازه در مطبوعات. نخستین قصه كودكانه او در كيهان بچه‌ها چاپ شد و اولين كتاب او به نام «مثل خورشيد» در سال 1372 به چاپ رسيد.
امروز او بيش از چهل عنوان كتاب به مخاطبين كودك و نوجوان عرضه كرده است.
انتشارات نگارینه از ایشان کتاب‌های«مجموعه هشت جلدی قایم موشک بازی» و «دماغ سوخته» را به چاپ رسانده است و در آینده نزدیک «مجموعه اسمش چیه» و «مجموعه چیه چه جوریه» را به چاپ خواهد رساند.